دیروز یکشنبه ۲۴ بهمن زیلان تانیا و فواد بریتان روسای مشترک شورای رهبری کودار به همراه زوزان گابار عضو کمیته‌ی فرهنگ و هنر کودار، در طی نشستی با هنرمندان نجم‌الدین غلامی و ناصر رزازی در رابطه با اهمیت نقش هنرمندان آزادی‌خواه کوردستان گفتگو کردند.

یکشنبه مورخه‌ی ۲۴ بهمن هئیت سه نفره‌ی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان، کودار به سرپرستی روسای مشترک شورای رهبری کودار، با هنرمندان نجم‌الدین غلامی و ناصر رزازی دیدار کردند.

دیروز یکشنبه ۲۴ بهمن زیلان تانیا و فواد بریتان روسای مشترک شورای رهبری کودار به همراه زوزان گابار عضو کمیته‌ی فرهنگ و هنر کودار، در طی نشستی با هنرمندان نجم‌الدین غلامی و ناصر رزازی در رابطه با اهمیت نقش هنرمندان آزادی‌خواه کوردستان گفتگو کردند.

در این دیدار اهمیت نقش و جایگاه رهبر خلق کورد، رهبر آپو مورد بررسی قرار گرفت و نقش‌ویژه‌ی هنرمندان و روشنفکران جامعه در پروسه‌ي حمایت و پشتیبانی از رهبر آپو، مهم تلقی گردید. در ادامه‌ی دیدار اهمیت حمایت از رهبر آپو و تلاش برای آزادی ایشان در این مرحله‌ مورد تاکید قرار گرفت و در این میان جایگاه هنرمندان و روشنفکران کورد دارای اهمیت خاصی عنوان گردید که می‌توانند جهت تحقق این وظیفه‌ی اخلاقی و انسانی، پیشاهنگی نمایند.

همچنین پراکندگی و عدم‌همگرایی جریان‌های تحول‌خواه و دموکراسی‌طلب با هنرمندان و روشنفکران جامعه،‌ مورد بحث قرار گرفت و عنوان گردید که این پراکندگی و عدم هم‌گرایی موجب تضعیف اراده‌ی جمعی جامعه در کوردستان خواهد شد. جهت حل این مساله نیز نیاز به مکانیزم‌های مشترک مبارزاتی به عنوان یک راه‌حل مورد بحث قرار گرفت. مکانیزم‌هایی که توانایی هم‌گرا نمودن نیروهای چپ، دموکراسی‌طلب، روشنفکران و هنرمندان صاحب‌نظر را داشته باشد و موجب تقویت اتحاد ملی گردند. در همین رابطه کنگره‌ی ملی  به عنوان راهکاری که توانایی تحقق این مهم را دارد مورد توجه قرار گرفت. ‌

در پایان این نشست هم هيئت کودار و هم هنرمندان حاضر بر نیاز مبرم به جبهه‌ای مشترک میان نیروهای چپ و سوسیالیزم و تحول‌خواه مورد بحث قرار گرفت و جهت تحقق این مهم نیز نقش روشنفکران و هنرمندان حائز اهمیت تلقی گردید که می‌توانند در تشکیل چنین جبهه‌ای بیشترین تاثیر را داشته باشند. همچنین اهمیت مکانیزم مشترک مبارزاتی و تلاش برای پلاتفورمی مشترک میان نیروهای دموکراتیک جامعه مورد تاکید قرار گرفت.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید